קניון הירוקה

קניון הירוקה פרויקט 50,000 ממר בקניון כפר סבא

אדריכל משה צור ועודד חלף , פיקוח רמי שבירו